Fistulina hepatica

[Latin_names]

Synonyms in other languages

Basque

Catalan

Corsican

Croatian

Czech

Danish

Dutch

Emilian

English

Finnish

French

Galician

German

Greek

Hungarian

Italian

Japanese - Romaji

Lithuanian

Lombard

Norwegian

Polish

Portuguese

Russian

Slovak

Slovenian

Spanish

Swedish

Turkish

Venetian

Walloon

Welsh