Cephalopoda spp.

[Latin_names]

Synonyms in other languages

Albanian

Bulgarian

Catalan

Croatian

Czech

Danish

Dutch

English

Esperanto

Estonian

Finnish

French

Georgian

German

Greek

Hungarian

Icelandic

Ido

Indonesian - Bahasa

Italian

Japanese - Romaji

Korean

Latvian

Lithuanian

Macedonian

Mandarin and Pinyin

Norwegian

Polish

Portuguese

Quechua

Russian

Serbian

Serbo-Croatian

Slovenian

Spanish

Swedish

Thai

Turkish

Ukrainian