கருப்பு உப்பு(karuppu uppu)

[Telugu]

Rock salt

Synonyms in other languages

Latin names

Countries

Regions