Swahili

[English]

Terms in Swahili 1-10 of 190

aprikoti

[Swahili]

Apricot

asali ya nyuki

/ah-saw-lee yah nyoo-kee/
[Swahili]

Honey

asparagas

[Swahili]

Asparagus

ayskrimu

/ah-ee-skree-moo/
[Swahili]

Ice cream

bakuli

[Swahili]

Basin

balungi

[Swahili] plural mabalungi

Grapefruit

barafu

/bah-rah-foo/
[Swahili]

Ice

baridi

/bah-ree-dee/
[Swahili]

Cold

bata

/bah-tah/
[Swahili]

Duck

bata mzinga

/bah-tah mzeen-gah/
[Swahili]

Turkey