uppomuna

[Finnish] plural uppomunat / uppomunia

Poached egg

Countries