umuthi onezithelo ezithi azifane neganda

[Zulu]

Aubergine (US: eggplant)

Synonyms in other languages

Latin names

Countries