Sakura tomato

[English] plural Sakura tomatoes

A red cherry tomato variety

Synonyms in other languages

Latin names