lehtikaalikeitto

/LAY-htee-KAH-lee-KAY-ee-toh/
[Finnish]

Kale soup

Countries