kivennäisvesi

/KEE-vayn-à-ees-VAY-see/
[Finnish] plural kivennäisvedet / kivennäisvesiä

Mineral water. You may see the singular partitive form "kivennäisvettä" on menus.

Countries