glassato/glassata

/glahs-SAH-toh/
[Italian] plural glassati/glassate

Glazed. Iced.

Countries