empregado de mesa/empregada de mesa

/ehng-pruh-GAH-doh/duh (deu MEH-suh)/
[Portuguese] plural empregados de mesa/empregadas de mesa

Waiter or waitress

Countries