drůbková polevka

/droop-koh-vah poh-lef-kah/
[Czech]

Giblet soup

Countries