čočková polevka sa párkem

/chotch-koh-vah poh-lehf-kah s pahr-kehm/
[Czech]

Lentil soup with sausage.

Countries