čočková polevka

/chotch-koh-vah poh-lehf-kah/
[Czech]

Lentil soup

Countries