caçarola

/kuh-suh-ROH-luh/
[Portuguese]

Casserole. Saucepan.

Countries