banc de harengs

[French]

Shoal of herring

Countries