arbeletxeko

[Basque] plural arbeletxekoa

Apricot

Synonyms in other languages

Latin names

Countries