amoreira preta

[Portuguese] plural amoreiras pretas

Black mulberry

Synonyms in other languages

Latin names

Countries