akvokreso

[Esperanto]

Watercress

Synonyms in other languages

Latin names