Hokkien and Pinyin

[English]

Terms in Hokkien and Pinyin 1-1 of 1

(môai or mê or bôe or bê)

[Hokkien_and_Pinyin]

Congee