יוֹם הֻלֶּדֶת(yom huledet)

/yeh-NETH-lyah/
[Hebrew] plural יְמֵי הֻלֶּדֶת הוּלֶדֶת (yemae huledet huledet)

Birthday

Countries