ξίδι(xídi)

/KSEE-dhee/
[Greek] plural ξίδια (xídia)

Vinegar

Countries