βαρέλι κρασί(varéli krasí)

[Greek]

Wine barrel

Countries