τυρόπιτα(tyrópita)

/tee-ROH-pee-tah/
[Greek] plural τυρόπιτες (tirópites)

Cheese pie

Countries