τσαμπί μπανάνες(tsampí banánes)

/STAHM-pee bah-NAH-nehz/
[Greek] plural τσαμπιά μπανάνες (tsampiá banánes)

Bunch of bananas

Countries