τηγανητό αυγό(tiganitó avgó)

/ahv-GHAH tee-ghah-nee-TAH/
[Greek] plural tiganitá avgá

Fried egg

Countries