στήθος κοτόπουλου(stíthos kotópoulou)

/STEE-thoss koh-TOH-poo-loo/
[Greek]

Chicken breast

Countries