stekt egg og bacon

/stehkt ehg o(g) BAY-kehrn/
[Norwegian]

Fried egg and bacon.

Countries