σταφιδόψωμο(stafidópsomo)

[Greek] plural σταφιδόψωμα (stafidópsoma)

Currant bun

Countries