σοκολάτα(sokoláta)

/soh-koh-LAH-tah/
[Greek] plural σοκολάτες (sokolátes)

Chocolate

Countries