σαλάτα(saláta)

/sah-LAH-tah/
[Greek] plural σαλάτες (salátes)

Salad

Countries