ρωσ(σ)ική σαλάτα(rosikí saláta)

/ROH-see-kee sah-LAH-tah/
[Greek] plural ρώσικες σαλάτες (rόsikes salátes)

Russian salad

Countries