ροδάκινο(rodhákino)

/roh-DHAH-kee-noh/
[Greek] plural ροδάκινα (rodákina)

Peach

Synonyms in other languages

Latin names

Countries