ράμφος(rámfos)

/RAHM-foss/
[Greek] plural ράμφη (rámfi)

Beak

Countries