ψωμομάχαιρο(psomomáchairo)

[Greek] plural ψωμομάχαιρο

Bread knife

Countries