ψωμί(psomí)

/psoh-MEE/
[Greek] plural ψωμιά (psomiá)

Bread

Countries