ψαρόσουπα(psarósoupa)

/psah-ROH-soh-pah/
[Greek]

Fish soup

Countries