พฤศจิกายน(préut-sà-jì-gaa-yon)

[Thai]

November

Countries