πραλίνα(pralína)

/bah-LEE-nah/
[Greek]

Sugared almonds

Countries