ποτήριον ζέσεως(potírion zéseos)

[Greek]

Beaker

Countries