ποτήριο(potírio)

/poh-TEE-ree/
[Greek] plural ποτήρια (potíria)

Glass

Countries