πιρούνι(piroúni)

/pee-ROO-nee/
[Greek] plural πιρούνια (piroúnia)

Fork

Countries