เป็ด ตัวผู้(pèt tua pôo)

[Thai]

Drake. Male duck.

Countries