เนื้อไก่(néua gài)

[Thai]

Chicken meat

Countries