λευκαντικό(lefkantikó)

/lev-kan-tee-KOH/
[Greek]

Bleach

Countries