λάχανο κόκκινο(láchano kókkino)

/LAH-hah-noh KOHK-kee-noh/
[Greek]

Red cabbage

Synonyms in other languages

Latin names

Countries