kuruma-ebi

[Japanese_Romaji]

Prawn (US: shrimp)

Countries