κρεοπωλείο(kreopolío)

[Greek] plural κρεοπωλεία (kreopolía)

Butcher's shop

Countries