κουλούρι(kouloúri)

[Greek] plural κουλούρια (kouloúria)

Easter cakes

Countries