כוֹס שֶל בִירָה(kos shel virah)

[Hebrew]

Beer mug

Countries